Varlık barışı 6 ay uzatıldı

Varlık Barışı, Türk vatandaşlarının yurt dışındaki şirketlerinden elde edilen kazançlar için 6 ay uzatıldı.

Varlık barışı 6 ay uzatıldı

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, 31 Mart 2019 tarihine kadar yurt dışındaki iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları ile ticari kazançları, yurda getirildiği takdirde gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Kanunda bu süre 31 Ekim 2018 olarak öngörülüyordu. 
Söz konusu kazançların 31 Aralık 2018 tarihine kadar yurda getirilmesi için tanınan süre de 30 Haziran 2019'a uzatıldı. Türklere ait yurt dışındaki şirketlerin tasfiyesinden doğan kazançların varlık barışı kapsamında Türkiye’ye getirilmesi için 31 Aralık 2018 tarihine kadar olan süre de 6 ay uzatıldı. 

varlık barışı