Sayıştay: Ulaştırma Bakanlığı, 231 milyon liralık işe 658 milyon lira ödedi!

Sayıştay, söz konusu uygulamalarda kamu menfaati bulunmadığını tespit etti.

Sayıştay: Ulaştırma Bakanlığı, 231 milyon liralık işe 658 milyon lira ödedi!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ihaleleri, Sayıştay’ın 2017 raporunda detaylı olarak incelendi. Sayıştay, 231 milyon TL’lik imalata 658 milyon TL’lik ödeme yapıldığını belirledi.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre denetçiler, “İdarenin, ihalenin yapılması ve işin yürütülmesi sırasında gerekli önlemleri almaması nedeniyle sadece bu yapım işinde maliyetinin 426 milyon 658 bin 816.37 TL üzerinde ödeme yapılmasına neden olunmuştur” tespitinde bulundu. 

İşi alanların bazı iş kalemlerine aşırı yüksek fiyat teklifi verdikleri, işin önemli bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine ise aşırı düşük teklif vererek ihaleyi aldıkları tespiti yapılan raporda, “İşin yapım aşamasında ise, ağırlıklı olarak aşırı yüksek teklif verilen işlerin yapılarak düşük fiyat teklif edilen ancak projenin daha büyük bölümünü oluşturan kısımların yapılamadan sözleşme bedelinin tamamlandığı görülmektedir” denildi. 

Ulaştırma Bakanlığı ise Sayıştay’ın idarenin takdir hakkını sınırlamak istediğini iddia etti. Bakanlık yanıtında, “Sayıştay Kanununa aykırı olacak şekilde idarenin takdir yetkisine ve işi yönetme biçimine müdahale edecek biçimde yerindelik denetimi gerçekleştirilerek tavsiye niteliğinde uygulanması imkansız öneriler verilmişse de idare mevzuatın yetersiz kaldığı noktada azami kamu menfaati adına üzerine düşen vazifeyi layıkıyla ifa etmiştir” ifadelerine yer verdi. 

sayıştay ulaştırma bakanlığı