Koza Altın'dan antik kent talanı!

Şirketin altın işletmeciliği yapacağı ormanlık alanda bir tescilli arkeolojik SİT, bir baraj ve 38 tümülüs bulunuyor.

Koza Altın'dan antik kent talanı!

Geçtiğimiz hafta direnişleriyle Eczacıbaşı şirketini bölgeden terk etmek zorunda bırakan Çan köylüleri, bu defa da Koza Altın şirketinin tehdidi altında. İzmir Bergama, Gümüşhane Mastra, Eskişehir Kaymaz, Kayseri Himmetdede gibi pek çok noktada altın madenlerine sahip Koza Altın şirketi, Kaz Dağları’ndaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şirketin altın işletmeciliği yapacağı biri tamamen biri de kısmen ormanlık alanda bir tescilli arkeolojik SİT, bir baraj ve 38 tümülüs bulunuyor.

Evrensel’in haberine göre, Dondurma köyü yakınlarındaki 30 hektarlık altın madeni proje sahasına iki ayrı işletme kurulması ve 5 yıl üretim yapılması öngörüldü. Açık işletme yöntemiyle delme ve patlatma yapılarak yaklaşık 400 bin ton altın, gümüş ve kurşun cevheri üretilecek. Bölgede zenginleştirme tesisi kurulmayacak ve cevher Bergama Ovacık’taki siyanür tesisine taşınacak. Proje ile birincisinin büyük kısmı köylünün tarlası ve kısmen ormanlık alan, ikincisi ise tamamı orman olan alanları yağmaya açılacak.

Bir tescilli arkeolojik SİT, bir baraj, 38 tümülüs

Projenin ÇED başvuru dosyasında proje alanındaki sahalarda ve civarında Kültür Varlığı veya SİT özellikleri taşıyan sahaların bulunmadığı iddia edildi. Oysa aynı proje dosyasının eklerinde Karadağ ile Dondurma köyleri arasındaki Arabakonağı mevkii Birinci Derece Arkeolojik SİT alanı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen incelemelerin Mayıs 2014 tarihli belgesine göre ise yine Çan-Dondurma-Karadağ bölgesinde 38 tümüls (tarihi mezar, höyük) bulunuyor. Orman arazisindeki Tümülüslerin henüz koruma statüsü bulunmuyorken, alanın Birinci Derece Arkeolojik SİT alanı olması öneriliyor.

2007 yılında bölgedeki incelemelerde ise 37 antik kentin saptandığı belirtiliyor.